Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1907822 obálek a 477514 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Archaeologica Pragensia: archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy

Obr.1: Nejaktuálnější obálka tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.2: Vlastní obálka tohoto
souborného záznamu

Autor: Jiří
Rok: 2000
ISBN: 9788085394283
NKP-CNB: cnb000305986
OCLC Number: (OCoLC)8286282
OKCZID: 110950036


Digitální objekty

Městská knihovna v Praze
Česká Digitální knihovnaČásti díla

  • svazek 23
    Normalizovaný zápis:  
    23
Anotace

 

V knize jsou uvedeny výsledky výzkumu v různých částech města z doby prehistorické a ze středověku. Pozornost je věnována hradišti v Butovicích, některým domům na Starém Městě a Václavském náměstí a některým památkám na Vyšehradě (Hromadné nálezy ze starší doby bronzové na území Prahy. Nález staropaleolitické valounové industrie v Praze 2 na Královských Vinohradech. Pravěké sídlištní objekty s paleobotanickými nálezy z Prahy-Ďáblic. Nedestruktivní průzkum na hradišti v Praze-Butovicích. Raně středověké nálezy z hradiště v Praze-Butovicích ve sbírkách Národního muzea. Další raně středověké nálezy z Prahy-Stodůlek. Archeologický výzkum na Uhelném trhu na Starém Městě. Pylová analýza středověkého komunikačního horizontu z Prahy - Uhelného trhu. Výzkum v domě u Ježíška v Ungeltu. Archeologický výzkum při demolici domu čp. 806/II na Václavském nám. Antropologické zhodnocení kosterního nálezu z Václavského nám. čp. 806/II. Makrozbytková analýza dvou náplní nádob z výzkumu na Václavském nám. čp. 806/II. Pylová analýza dvou nálezů koprolitů z Prahy. Soubor mincí ze záchranného archeologického výzkumu v Praze 2-Novém Městě, Na Rybníčku čp. 536/II. Fyzikální nedestruktivní průzkum knížecí a královské akropole na Vyšehradě - 3 a 4. etapa Bastion XXXIV a kostel Stětí sv. Jana Křtitele. Výroba a zpracování kovů na sídlišti u sv. Petra na Poříčí v Praze.) - Jednotlivé příspěvky jsou bohatě doplněny fotografiemi, obrázky, plánky, mapkami a tabulkami. - Res. v něm. nebo angl.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.85.10...)
 
 
 
Obr.3: Nejaktuálnější
obsah tohoto
souborného záznamu

detail