Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2550578 obálek a 740765 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

RoveringAutor: Břicháček, Václav
Rok: 2000
ISBN: 9788085421293
NKP-CNB: cnb000928780
OCLC Number: (OCoLC)44525924
OKCZID: 110278307
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BŘICHÁČEK, Václav. Rovering. Vyd. 1. Liberec: Skauting, 2000. 320 s. Skautské prameny, sv. 30.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Brožovaná,čtená, dobrý stav. Skauting. Po stručné charakteristice roveringu a informacích o základech roveringu světového se autoři zabývají charakteristikou věku adolescence, stylem práce roverského kmene i příklady konkrétních českých kmenů v minulosti. Poté následuje pojednání o sebepoznání a trvalé sebevýchově i o naplňování hlavního bodu roverského programu - "Sloužím". Služba je chápána jako služba sobě (sebevzdělávání), skautskému hnutí, bližním, přírodě i vyššímu řádu. Knihu uzavírají informace o


Dostupné zdroje

Antikvariát Kodytek
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)