Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2387380 obálek a 593327 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sbírka úloh z technické mechaniky: pro střední odborná učiliště a střední odborné školy

Autor: Mičkal, Karel
Rok: 1995
ISBN: 9788085427509
NKP-CNB: cnb000100727
OKCZID: 110565642

Citace (dle ČSN ISO 690):
MIČKAL, Karel, Jana ZEHNULOVÁ a Ivona MALINOVÁ. Sbírka úloh z technické mechaniky pro střední odborná učiliště a střední odborné školy. 4., upr. vyd. Praha: Informatorium, 1995, 265 s. ISBN 80-85427-50-8.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)