Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2322201 obálek a 585146 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Religionistika a náboženská výchova : terminologický a výkladový slovník

Rok: 1997
ISBN: 9788085508369
OKCZID: 110327228
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOMOROVSKÝ, Ján. Religionistika a náboženská výchova: terminologický a výkladový slovník. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo F.R. & G., 1997, 421 s. Terminologické a výkladové slovníky, Zv. 3. ISBN 80-85508-36-2.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.214...)