Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2201168 obálek a 555060 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slovník bankovních & finančních služeb. Díl 1, A-D.

Autor: Rosenberg, Jerry Martin
Rok: 1992
ISBN: 9788085605013
NKP-CNB: cnb000189646
OKCZID: 110314885

Citace (dle ČSN ISO 690):
ROSENBERG, Jerry Martin. Slovník bankovních & finančních služeb. Praha: Victoria Publishing, 1992-[1993]. 4 sv.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.51...)