Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415480 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Autorský zákon a předpisy souvisící: [aktualizovaný text k 1. 1. 1993]

Autor: Knap, Karel a Vydrová, Michaela
Rok: 1993
ISBN: 9788085647099
NKP-CNB: cnb000075870
OCLC Number: (OCoLC)85638021
OKCZID: 110322954
Vydání: 4., podstatně přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KNAP, Karel. Autorský zákon a předpisy souvisící: [aktualizovaný text k 1. 1. 1993]. 4., podstatně přeprac. vyd. Praha: Linde, 1993. 351 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Amazon
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.206.76...)