Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2436360 obálek a 678532 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nové znění občanského zákoníku (včetně věcného rejstříku): podle právního stavu k 1. 3. 1994

Autor: Bičovský, Jaroslav, Vydrová, Michaela a Holub, Milan
Rok: 1994
ISBN: 9788085647303
NKP-CNB: cnb000084774
OCLC Number: (OCoLC)31672010
OKCZID: 110282593
Vydání: 2., dopl. a aktualizované vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
BIČOVSKÝ, Jaroslav. Nové znění občanského zákoníku (včetně věcného rejstříku): podle právního stavu k 1. 3. 1994. 2., dopl. a aktualizované vyd. Praha: Linde, 1994. 669 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.118...)