Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2242297 obálek a 563595 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Poskytování právní pomoci v České republice: Texty norem, výklad, judikatura

Autor: Fiala, Josef
Rok: 1994
ISBN: 9788085647518
NKP-CNB: cnb000089819
OCLC Number: (OCoLC)35947628
OKCZID: 110293582

Citace (dle ČSN ISO 690):
VYDROVÁ, Michaela a Josef FIALA. Poskytování právní pomoci v České republice. 1. vyd. Praha: Linde, 1994, 84 s. ISBN 80-85647-51-6.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)