Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnostAutor: Soukopová, Jana
Rok: 2011
ISBN: 9788085763607
NKP-CNB: cnb002201802
OCLC Number: (OCoLC)746838153
OKCZID: 110941993
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOUKOPOVÁ, Jana. Výdaje obcí na ochranu životního prostředí a jejich efektivnost. Vyd. 1. Brno: Littera, 2011, 237 s. ISBN 978-80-85763-60-7.


Anotace

 

Projekt „Analýza místních rozpočtů a jejich efektivnost ve vztahu k ochraně ŽP“, podpořený MŽP v rámci resortního programu výzkumu v působnosti MŽP – podprogram „SP4 Pozorování Země a nástroje pro posuzování“, má za cíl zhodnotit efektivnost veřejných výdajů a dalších finančních nástrojů v oblasti ochrany ŽP, se zaměřením i na jednotlivé regiony, optimalizovat dopady veřejných podpor v oblasti ochrany ŽP na makroekonomické a mikroekonomické úrovni, včetně identifikace klíčových faktorů ovlivňujících absorpční kapacitu jednotlivých regionů v ČR. Projekt je realizován ve třech etapách od 1. 5. 2008 do 31. 12. 2010.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)