Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462928 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální politika 1: [studijní materiály pro kombinované studium Veřejná správa a regionální politika]

Autor: Kolibová, Helena
Rok: 2007
ISBN: 9788085819625
NKP-CNB: cnb001752719
OCLC Number: (OCoLC)190753178
OKCZID: 110005477
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOLIBOVÁ, Helena. Sociální politika 1: [studijní materiály pro kombinované studium Veřejná správa a regionální politika]. 1. vyd. Opava: Optys, 2007. 131 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Studijní materiál Sociální politika 1 seznamuje se základním pojmoslovím a teorií sociální politiky, charakterizuje její aktéry a představuje nástroje, které sociální politika užívá při formování sociálních podmínek života lidí, skupin a jednotlivců. Na příkladu vývoje analyzuje naděje, krize a návraty sociálního státu a vysvětluje postavení sociální politiky v národním a evropském prostoru. Výklad se soustřeďuje na adresné zaměření sociální politiky v současnosti, informuje o postupu, problémech, rozdílech, modelech a přínosech řešení sociálních problémů a událostí ve společnosti.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (18.212.120...)