Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2160670 obálek a 531743 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stories = Příběhy. 1.

Autor: Kateřina Hilská, Martin Hilský
Rok: 1993
ISBN: 9788085838015
NKP-CNB: boa001-mzk01000011513
OKCZID: 110560911

Citace (dle ČSN ISO 690):
HILSKÁ, Kateřina, Martin HILSKÝ a Jiří VANĚČEK. Stories: English-Czech Text = Příběhy : Anglicko-český text. 1. vyd. tohoto souboru. Praha: Devar, 1994, 65 s. ISBN 80-85838-01-X.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.231.226...)