Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323252 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do sociologie

Autor: Keller, Jan
Rok: 1997
ISBN: 9788085850253
NKP-CNB: cnb000653979
OCLC Number: (OCoLC)84967076
OKCZID: 110003061
Vydání: 4., rozš. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4., rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. Studijní texty, sv. 2.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializace, skupina a společnost, politika, ekonomie, náboženství, kultura aj. Sociologie je rovněž představena jako vědní obor, který má svou metodologii a institucionální základnu a v jehož rámci existuje řada základních sociologických paradigmat a škol.

Zdroj anotace: Zbozi.czDostupné zdroje

Zboží.cz
Můj antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.122...)