Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2172687 obálek a 537283 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Architektura knihoven

Autor: Ladislav
Rok: 2011
ISBN: 9788085851205
NKP-CNB: cnb002254721
OCLC Number: (OCoLC)773172893
OKCZID: 111007060

Citace (dle ČSN ISO 690):
KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. 1. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011. 86, 7 s.
Zdroj:

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Moravskoslezská vědecká knihovna v OstravěAnotace

 

V úvodu nastiňuje publikace vývoj architektury knihovních staveb od starověku do současnosti, a to v kontextu tří etap vývoje lidstva a lidského poznání (v rámci tří informačních explozí daných vznikem písma, vynálezem knihtisku a rozvojem IT). Text stanovuje požadavky na budovu knihovny (mj. nároky společenské, urbanistické, architektonické či požadavky knihovníků a uživatelů), připomíná rovněž nové trendy ve výstavbě knihoven a uvádí příklady nově realizovaných staveb. Autor se rovněž zaměřil na řešení interiéru knihovních budov (od prostorového či barevného řešení až po specializovaný mobiliář). V další části rekapituluje výstavbu a rekonstrukce knihoven v českých zemích od 17. století po současnost. Závěrečná kapitola přináší přehled jednotlivých etap výstavby knihovny (zadání, projektování, realizace, kolaudace, zkušební provoz atd.).

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (35.168.112...)