Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551864 obálek a 741196 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

DoslovyAutor: Jiří Janáček
ISBN: 9788085874877
NKP-CNB: cnb003077789
OKCZID: 128032599

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANÁČEK, Jiří. Doslovy. První vydání. Liberec: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2018. 61 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)