Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny a literatura dechových nástrojů

Autor: Kratochvíl, Jiří, Akademie múzických umění v Praze
Rok: 2001
ISBN: 9788085883749
NKP-CNB: cnb001008410
OCLC Number: (OCoLC)50343442
OKCZID: 110414109

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRATOCHVÍL, Jiří. Dějiny a literatura dechových nástrojů. 2., přeprac. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, 2001, 193 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-74-0.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna - DNNT - dostupné po registraci
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

1. část publikace prof. Jiřího Kratochvíla je zaměřena k podrobnému popisu histo- rického vývoje dechových nástrojů dřevěných a dechových nástrojů žesťových od starověku po současnost a seznamuje čtenáře s technologií jejich stavby, s vývojem jednotlivých dechových nástrojů v letopočtech i s tabulkami jejich ladění. 2. část je věnována stručným dějinám koncertní, komorní a orchestrální literatury pro dechové nástroje, počínaje vznikem italské opery po vývoj novověké literatury. Knihu doplňuje seznam slovníků a encyklopedií, literatura, katalogy, soupisy skladeb a hudebnin a české knižní publikace historické.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (34.239.150...)