Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2914375 obálek a 881714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologieAutor: Holas, Milan
Rok: 2001
ISBN: 9788085883794
NKP-CNB: cnb001008408
OCLC Number: (OCoLC)50343434
OKCZID: 110429361
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HOLAS, Milan. Malý slovník základních pojmů z hudební pedagogiky a hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, 2001. 75 s. Knižnice Metodického centra HAMU, 8.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Publikace autora, doc. Milana Holase, je rozdělená na dvě samostatné části. První část se orientuje na základní pojmy z hudební pedagogiky a část druhá je věnovaná hudební psychologii. Některá hesla jsou doplněna krátkým seznamem odborné literatury, vybrané pro jejich snazší dostupnost pouze v jazyce českém a slovenském.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)