Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236772 obálek a 562096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Deník varšavského ghetta

ISBN: 9788085924787
NKP-CNB: cnb003060706
OKCZID: 128006953

Citace (dle ČSN ISO 690):
CZERNIAKÓW, Adam. Deník varšavského ghetta: 1939-1942. Překlad Jiří ČERVENKA. Vydání první. Praha: Sefer, 2018. 421 stran. Paměti.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.213.192...)