Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181378 obálek a 541666 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rekonstrukce sociálního statusu

Autor: Petr, , Matějů, Petr, Kreidl, Martin
Rok: 1998
ISBN: 9788085950533
NKP-CNB: cnb000532028
OKCZID: 110351469

Citace (dle ČSN ISO 690):
MATĚJŮ, Petr a Martin KREIDL. Rekonstrukce sociálního statusu. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1998, 30 s. Pracovní texty výzkumného projektu "Sociální trendy", 3/1998. ISBN 80-85950-53-7.
Zdroj:


Digitální objekty

Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.160.19...)