Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913296 obálek a 881221 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

100 vzorů smluv, dohod a podání ze Zákoníku práceAutor: Jouza, Ladislav
Rok: 1999
ISBN: 9788085967906
NKP-CNB: cnb000653423
OCLC Number: (OCoLC)84966712
OKCZID: 110647226
Vydání: 2. vyd., dopl. a aktualiz.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JOUZA, Ladislav. 100 vzorů smluv, dohod a podání ze zákoníku práce: [stav] leden 1999. 2. vyd., dopl. a aktualiz. Praha: Polygon, 1999. 319 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné po přihlášení )
Národní digitální knihovna (dostupné po přihlášení )Další vydání
Anotace

 

Publikace je určena všem, kdo přicházejí do styku s pracovně právními předpisy - zaměstnancům, personalistům a vedoucím pracovníkům. Vzory jednotlivých právních úkonů jsou přehledně seřazeny, komentovány a opatřeny odkazy na jednotlivé právní předpisy.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)