Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

10. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli : základní dokumenty : Vídeň, 10. 17.dubna 2000

Autor: Čeněk Novotný
Rok: 2001
ISBN: 9788086008905
NKP-CNB: cnb001064445
OCLC Number: (OCoLC)320133998
OKCZID: 110307534

Citace (dle ČSN ISO 690):
10. kongres OSN o prevenci trestné činnosti a zacházení s pachateli: Vídeň, 10.-17. dubna 2000 : základní dokumenty X. kongresu předložené delegátům. Vyd. 1. Přeložil Čeněk NOVOTNÝ. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2001, 135 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)