Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2631722 obálek a 789007 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Das Suburbium des Burgwalls von MikulčiceAutor: Lumír Poláček, Andrea Bartošková, Marian Mazuch, Marek Hladík, Michaela Látková, Mária Hajnalová, Pavla Seitlová
ISBN: 9788086023007
NKP-CNB: cnb003170076
OKCZID: 128310774

Citace (dle ČSN ISO 690):
POLÁČEK, Lumír. Das Suburbium des Burgwalls von Mikulčice. Překlad Pavla SEITLOVÁ. Brno: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Brno, 2019. 485 stran. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, 40.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)