Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2200105 obálek a 554569 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Postižený člověk ve společnosti

Autor: Titzl, Boris
Rok: 2000
ISBN: 9788086039909
NKP-CNB: cnb001002824
OCLC Number: (OCoLC)85012939
OKCZID: 110251629

Citace (dle ČSN ISO 690):
TITZL, Boris. Postižený člověk ve společnosti. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000, 248 s. ISBN 80-86039-90-0.


Anotace

 

Kniha je rozdělena na dvě části. V první autor popisuje prehistorii a starověk. Na základě různých pramenů dokládá jednak významné palepatologické nálezy a dále obrazy a symboly tělesného postižení v různých mytologiích - zejméma v Mezopotámii, starověkém Egyptě, v Řecku a v Římě. Zabývá se i otázkou, jak byl vztah k postiženým řešen po stránce právní (Chammurabiho zákoník aj.). Druhá část knihy se věnuje místu postiženého člověka ve společnosti u nás v epoše středověku - od staroslověnských legend až po možnosti a formy pomoci postiženým na sklonku středověku. Na závěr jsou připojeny jmenné rejstříky.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (3.237.71...)