Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323376 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

NATO : bezpečnost pro Evropu

Autor: Kašík, Václav
Rok: 1997
ISBN: 9788086049083
NKP-CNB: cnb000216149
OCLC Number: (OCoLC)38296318
OKCZID: 110508053

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAŠÍK, Václav. NATO: bezpečnost pro Evropu. Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 1997. 38 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Předkládaná práce sleduje vývoj bezpečnosti v Evropě od podpisu Severoatlantické smlouvy (l949),přes Harmelovu doktrínu, Strategickou koncepci Aliance, která potvrzuje její obranný charakter, dále vznik Partnerství pro mír NACC, vztahy mezi NATO a OBSE (Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), spolupráci s OSN a Radou Evropy. V závěru se zabývá politickou a vojenskou strukturou NATO, jeho obrannou úlohou a mírovým posláním.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.139...)