Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2672628 obálek a 807513 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848 : Vorträge des 3. Aussiger Kolloquiums des Instituts für slawisch-germanische Forschung der J. E. Purkyně-Universität in Aussig und des Archivs der Akademie der WissenschaftenRok: 1997
ISBN: 9788086067049
NKP-CNB: cnb000213546
OKCZID: 110473623

Citace (dle ČSN ISO 690):
ECKELT, Gerda. Wo ist mein Heim, mein Vaterland. Autor úvodu Jan HORSKÝ. [Ústí nad Labem]: Albis international, 1997. 251 s., [28] s. il. a portrétů.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)