Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265669 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková

Rok: 2019
ISBN: 9788086105796
NKP-CNB: abd001-002290131
OKCZID: 128150410

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOVČÍ, Radovan. Unitářství a Charlotta Garrigue Masaryková: vliv manželů Masarykových na genezi československé Unitarie. Vydání první (v podobě samostatné publikace). V Plzni: Obec unitářů (OUP) v nakladatelství Unitaria, 2019. 72 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.234.247...)