Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119498 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr. =: Akropolis von Závist im 6.-4. Jh. v. Chr

Autor: Drda, Petr, Rybová, Alena
Rok: 2008
ISBN: 9788086124858
NKP-CNB: cnb001802470
OCLC Number: 237192775
OKCZID: 110116298

Citace (dle ČSN ISO 690):
DRDA, Petr a Alena RYBOVÁ. Akropole na hradišti Závist v 6.-4. stol. př. Kr. =: Akropolis von Závist im 6.-4. Jh. v. Chr. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008, 132 s. Památky archeologické. Supplementum, 19. ISBN 978-80-861
Zdroj:


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.29...)