Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908869 obálek a 878736 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Spoluvlastnictví a společné jmění manželů :§ 136 - § 151 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.)Autor: Zuklínová Michaela
Rok: 2012
ISBN: 9788086131580
NKP-CNB: cnb002392102
OCLC Number: (OCoLC)837501437
OKCZID: 111421493

Citace (dle ČSN ISO 690):
ZUKLÍNOVÁ, Michaela a Jindřich PSUTKA. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů: § 136 - § 151 občanského zákoníku : podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematiky v novém občanském


Anotace

 

Komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku upravujících spoluvlastnictví a společné jmění manželů doplněné o judikaturu. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě této problematiky v novém občanském zákoníku.

Zdroj anotace: Národní knihovna České republikyDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)