Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2920505 obálek a 884738 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Živnostenský zákon a předpisy související s komentářemAutor: Horzinková Eva
Rok: 2013
ISBN: 9788086131979
OKCZID: 111675362
Vydání: 13. aktualiz. a dopl. vyd. podle stavu k 30.9.2012

Citace (dle ČSN ISO 690):
HORZINKOVÁ, Eva. Živnostenský zákon a předpisy souvisící: s komentářem a příklady : podle stavu k ... Praha: Linde, [1993]-.


Anotace

 

Předkládaná publikace Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem, obsahuje výklad nejdůležitějších institutů živnostenského podnikání obsažených v živnostenském zákoně a dalších souvisejících zákonech podle právního stavu k 30. září 2012.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)