Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102682 obálek a 520113 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Abstrakce a vcítění: příspěvek k psychologii stylu

Autor: Worringer, Wilhelm, Filip, David
Rok: 2001
ISBN: 9788086138350
NKP-CNB: cnb001034654
OCLC Number: (OCoLC)51192314
OKCZID: 110013647

Citace (dle ČSN ISO 690):
WORRINGER, Wilhelm. Abstrakce a vcítění: příspěvek k psychologii stylu. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2001. 150 s. Delfín, sv. 35.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.218.67...)