Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2551214 obálek a 740981 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antropismus: o nové lidstvíAutor: Čapek, Jan Blahoslav a Kučera, Martin
Rok: 2014
ISBN: 9788086142517
NKP-CNB: cnb002665096
OKCZID: 115892469

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČAPEK, Jan Blahoslav. Antropismus: o nové lidství. Vyd. 1. Editor Martin KUČERA. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 2014, 242 s. ISBN 978-80-86142-51-7.


Digitální objekty

Česká Digitální knihovna
Knihovna Akademie věd ČRAnotace

 

Monografický text o antropismu, vydávaný z pozůstalosti literárního vědce profesora Jana Blahoslava Čapka, je výrazně filosofického charakteru. Znalec odkazu J. A. Komenského a T. G. Masaryka v něm podal poměrně podrobný a ucelený projekt nového lidství v poválečné epoše dehumanizace a dobově reflektovaného odcizení, způsobeného meziválečnou krizí demokracie, historickou prohrou liberalismu a ofenzivním nástupem komunistické, fašistické a nacistické diktatury.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)