Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2118211 obálek a 525017 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

TGM a sbírka umění pro Pražský hrad = TGM and the castle art collection

Autor: Markéta Ježková, Jitka Šosová, Barbara Day
ISBN: 9788086161907
OKCZID: 127961064

Citace (dle ČSN ISO 690):
JEŽKOVÁ, Markéta a Jitka ŠOSOVÁ. TGM a sbírka umění pro Pražský hrad =: TGM and the castle art collection. První vydání. Přeložil Barbara DAY. Praha: Správa Pražského hradu, 2018. 43 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.178...)