Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2199216 obálek a 554337 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tintenfass 4 kniha pro žáka - Jankásková, Ulbert, Dusilová

Rok: 2006
ISBN: 9788086195407
NKP-CNB: boa001-mzk01000873805
OKCZID: 110448095


Anotace

 

Učebnice je součástí učebnicové řady pro výuku německého jazyka na ZŠ (1. – 9. ročník). Učebnice respektuje zvláštnosti duševního vývoje žáka. Učivo je uspořádáno tak, aby bylo v souladu s programem výuky v mateřském jazyce ve 4. ročníku na ZŠ. Žáci se učí přirozeně reagovat v běžných životních situacích přiměřených jejich věku. Seznamují se se zvukovou a grafickou podobou německého jazyka. Žáci rozvíjejí především poslech s porozuměním (porozumění učiteli, rodilým mluvčím na nahrávce, spolužákovi) a ústní projev (písně, říkadla, vedení mikrodialogů, obměňování rozhovorů, jednoduché souvislé vyprávění). Žáci postupně nacvičují čtení s porozuměním a písemný projev. Gramatické kompetence získávají lexikální formou. Učebnice zohledňuje kritéria SERR pro jazyky.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Books & Books s.r.o.
Srovname.cz


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.205.93...)