Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2242297 obálek a 563595 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dentální implantologie

Autor: Antonín Šimůnek
Rok: 2001
ISBN: 9788086225159
NKP-CNB: cnb001089866
OKCZID: 110400744
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠIMŮNEK, Antonín. Dentální implantologie. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus, 2001, 192 s. ISBN 80-86225-15-1.


Další vydání

  • 2., přeprac. a dopl. vyd. Rok vydání: 2008Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)