Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326133 obálek a 586937 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Popelnicová pole a doba halštatská : příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.-24.9.2004

Rok: 2004
ISBN: 9788086260372
NKP-CNB: cnb001416634
OCLC Number: (OCoLC)85150114
OKCZID: 110278915

Citace (dle ČSN ISO 690):
Popelnicová pole a doba halštatská: příspěvky z VIII. konference, České Budějovice 22.-24.9.2004. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2004. 555 s. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, suppl. 1.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.239.56...)