Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2539043 obálek a 735009 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Konvergence : vyvřeliny & naplaveninyAutor: Pavel Kraus, Jasmína
ISBN: 9788086319384
NKP-CNB: cnb003400820
OKCZID: 128807613

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRAUS, Pavel. Konvergence: vyvřeliny & naplaveniny. Vydání 1. V České Lípě: Vlastivědné muzeum a galerie, 2022. 285 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.221...)