Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908869 obálek a 878736 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Daňový systém ČR 2002, aneb, Učebnice daňového právaAutor: Vančurová, Alena. a Láchová, Lenka.
Rok: 2002
ISBN: 9788086324203
NKP-CNB: boa001-mzk01000650614
OKCZID: 110000594

Citace (dle ČSN ISO 690):
VANČUROVÁ, Alena. Daňový systém ČR 2002, aneb, Učebnice daňového práva pro obchodní akademie, ekonomické studijní obory na středních odborných školách a na vyšších odborných školách, pro vysokoškolské obory s ekonomickým zaměřením. 6. rozš. vyd. Praha: VOX, 2002. 379 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)