Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088476 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Blanský okres

Autor: Knies, Jan
Rok: 2008
ISBN: 9788086347899
NKP-CNB: cnb002108718
OCLC Number: (OCoLC)761168396
OKCZID: 110292449

Citace (dle ČSN ISO 690):
KNIES, Jan. Vlastivěda moravská. V nakl. GARN 1. vyd. Brno: GARN, 2008, 210 s. ISBN 978-80-86347-89-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.227.2...)