Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173543 obálek a 537624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Českoslovenští legionáři: občané a rodáci města Olomouce

Autor: Sedlář, Tomáš
Rok: 2003
ISBN: 9788086388106
NKP-CNB: cnb001300681
OCLC Number: (OCoLC)56864707
OKCZID: 110461962

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEDLÁŘ, Tomáš. Českoslovenští legionáři: občané a rodáci města Olomouce. 1. vyd. V Opavě :, Olomouc: Zemský archiv v Opavě ;, Státní okresní archiv v Olomouci, 2003. 188 s., [4] s. barev. obr. příl.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.226.97...)