Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748194 obálek a 845485 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slabikář daně z příjmů fyzických osobAutor: Václav Pikal, Pavel Šimák
Rok: 2002
ISBN: 9788086395234
NKP-CNB: cnb000891485
OCLC Number: (OCoLC)51191655
OKCZID: 110015682

Citace (dle ČSN ISO 690):
PIKAL, Václav a Pavel ŠIMÁK. Slabikář daně z příjmů fyzických osob. Vyd. 2., přeprac. Praha: ASPI, 2002, 446 s. ISBN 80-86395-23-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)