Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2847728 obálek a 855372 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výzkumy 2011-2016 = Ausgrabungen 2011-2016Autor: Kateřina Geislerová, David Parma, Pavla Seitlová
ISBN: 9788086399560
NKP-CNB: cnb003028048
OKCZID: 128038219

Citace (dle ČSN ISO 690):
GEISLEROVÁ, Kateřina, ed. a PARMA, David, ed. Výzkumy 2011-2016 =: Ausgrabungen 2011-2016. Překlad Pavla SEITLOVÁ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, v.v.i., 2018. 359 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)