Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389269 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zemědělské právo

Autor: Damohorský, Milan. a Smolek, Martin.
Rok: 2001
ISBN: 9788086412115
NKP-CNB: cnb001033441
OKCZID: 110017866

Citace (dle ČSN ISO 690):
DAMOHORSKÝ, Milan a Martin SMOLEK. Zemědělské právo: učební pomůcka. Vyd. 1. v nakl. IFEC. Praha: IFEC, 2001, 132 s. Justis. Zelená řada. ISBN 80-86412-11-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.117...)