Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2541481 obálek a 736476 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lexikum běloruských nářečí v Litvě : jazykové dědictví balto-slovanského pomezí = Leksyka gwar białoruskich na Litwie : dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiegoAutor: Mirosław Jankowiak
ISBN: 9788086420820
OKCZID: 128790180

Citace (dle ČSN ISO 690):
JANKOWIAK, Mirosław. Lexikum běloruských nářečí v Litvě: jazykové dědictví balto-slovanského pomezí = Leksyka gwar białoruskich na Litwie : dziedzictwo językowe pogranicza bałtycko-słowiańskiego. Vydání první. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v.v.i., 2022. 623 stran. Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada, sv. 58.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.79...)