Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2089073 obálek a 513394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kde ty všechny děti jsou? : porodnost v sociologické perspektivě.

Autor: Rabušic, Ladislav
Rok: 2001
ISBN: 9788086429014
NKP-CNB: cnb001067119
OCLC Number: (OCoLC)51186679
OKCZID: 110273025

Citace (dle ČSN ISO 690):
RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou?: porodnost v sociologické perspektivě. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 265 s. Studie, sv. 32.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Kniha mapuje problematiku plození dětí v souvislosti s proměnami demografického chování. Nízká plodnost a sňatečnost - to jsou dvě nejčastěji probíraná témata, aktuální v české, ale obecně i v celé moderní společnosti. Autor, docent sociologie Masarykovy univezity v Brně, odmítá populární názor, že hlavní příčina zmíněných jevů spočívá v zhoršení sociálních a ekonomických jistot. Naopak za skutečný motiv proměn demografického chování mladé generace považuje změny životních hodnot, větší svobodu, emancipaci a autonomii mladých lidí v moderní (postmoderní) společnosti, což se projevuje všude ve světě a od 90. let 20. století logicky také v české společnosti, která se svým rodinným a manželským chováním včleňuje do evropského společenství. Kniha vyznívá velmi optimisticky: autor se neobává vyhynutí lidstva, spíše vidí racionálnější plánování budoucnosti, i v seniorizaci (stárnutí) společnosti nachází pozitiva (např. podporu moudrých zásad trvale udržitelného rozvoje). Svoje názory podkládá řadou výzkumů, pozornost věnuje české společnosti v celosvětovém kontextu.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.214.184...)