Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Krajina na pomezí : hledání Boha v dobách těžkých změn

Autor: Jeff Manion, Petra Bauer Horská
ISBN: 9788086442730
NKP-CNB: cnb003164406
OKCZID: 128268273

Citace (dle ČSN ISO 690):
MANION, Jeff. Krajina na pomezí: hledání Boha v dobách těžkých změn. Překlad Petra BAUER HORSKÁ. [Praha]: Kontakt.cz, s.r.o., [2019]. 198 stran.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.233...)