Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2180769 obálek a 541465 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Karlovy Vary

Autor: Šemberová, Pavla
Rok: 2010
ISBN: 9788086457390
NKP-CNB: cnb002110254
OKCZID: 110703234

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠEMBEROVÁ, Pavla. Karlovy Vary: plán města & průvodce [kartografický dokument]. 1:20 000. 12. vyd. Karlovy Vary: Paret 2, c2010. 1 mapa.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.132...)