Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Teorie práva

Autor: Gerloch, Aleš
Rok: 2000
ISBN: 9788086473017
NKP-CNB: cnb000987425
OCLC Number: (OCoLC)46963967
OKCZID: 110286417
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2000. 222 s. Právnické učebnice.


Další vydání

  • 2., rozš. vyd. Rok vydání: 2001
  • 3., rozš. vyd. Rok vydání: 2004
  • 4., upr. vyd. Rok vydání: 2007
  • 5., upr. vyd. Rok vydání: 2009
  • 6., aktualiz. vyd. Rok vydání: 2013
  • 7. aktualizované vydání Rok vydání: 2017Anotace

 

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práva, a to především z hlediska právní terminologie. Vycházel jsem přitom z jedné strany z toho, že obecná teorie práva není jen teorií soukromého práva, a tím méně občanského práva České republiky, na druhé straně jsem však zohlednil propedeutickou funkci, kterou tento předmět má ve výuce magisterského studijního programu na právnických fakultách v České republice. Platí přitom nadále, že okruh adresátů učebnice je širší; rovněž tuto skutečnost je namístě respektovat.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (184.72.102...)