Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437844 obálek a 679390 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy občanského práva

Autor: Plecitý, Vladimír, Vrabec, Josef a Salač, Josef
Rok: 2004
ISBN: 9788086473680
NKP-CNB: cnb001316211
OCLC Number: (OCoLC)63256605
OKCZID: 110285626
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLECITÝ, Vladimír. Základy občanského práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 262 s. Vysokoškolské učebnice.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Předložená publikace je pomůckou především pro ty, kteří se chtějí seznámit z jedním z nejstarších právních odvětví, jakým je občanské právo hmotné.Slouží také jako učebnice pro studenty bakal.studia vysokých škol ČR.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.227.235...)