Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2155508 obálek a 529791 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách

Rok: 2010
ISBN: 9788086488738
NKP-CNB: cnb002177912
OCLC Number: (OCoLC)730408427
OKCZID: 110874786

Citace (dle ČSN ISO 690):
PUMPR, Pavel. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách: na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2010. 421 s., [16] s. barev. obr. příl. Knižnice Matice moravské, sv. 31.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kniha předkládá netradiční pohled na institucionální oporu závěrečné fáze pobělohorské rekatolizace, jejž představovala farní organizace. Na základě písemností vzniklých při výkonu patronátního práva na schwarzenberském panství Třeboň ve druhé polovině 17. a v první polovině 18. století autor rozebírá hlavní oblasti patronátní agendy, tedy zejména správu farního i kostelního majetku a způsob dosazování kněží na fary, a zároveň tak pojednává o řadě aspektů každodenního života farářů i chodu jejich farností ve venkovském prostředí doby baroka.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Zboží.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.206.13...)