Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2105737 obálek a 521811 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Počítej se vším: ochrana člověka za mimořádných událostí : osobní bezpečí : pro 3. ročník základních škol

Autor: Černoch, Felix
Rok: 2004
ISBN: 9788086490939
NKP-CNB: cnb001303568
OCLC Number: (OCoLC)56848030
OKCZID: 110312191

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNOCH, Felix. Počítej se vším: pro 3. ročník základních škol. 1. vyd. Úvaly :, Praha: Albra ;, SPL - Práce, 2004, 17 s. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Osobní bezpečí. ISBN 80-86490-93-9.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.215...)