Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700581 obálek a 825713 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Ve znamení "bdělosti a ostražitosti" : zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953-1971)Rok: 2011
ISBN: 9788086495842
NKP-CNB: cnb002270489
OCLC Number: (OCoLC)794207708
OKCZID: 111298106

Citace (dle ČSN ISO 690):
Ve znamení "bdělosti a ostražitosti": zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953-1971). Editor Jan HÁLEK. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011, 353 s. Práce z Archivu Akademie věd,, Řada B, sv. 22. ISBN 978-80-8


Anotace

 

Časový úsek vymezený roky 1953-1971 se v oblasti organizace zahraničních styků Československé akademie věd vyznačoval dynamickým vývojem, s nímž souvisela i sílící emigrace z řad jejích pracovníků do zemí svobodného světa. Prostřednictvím dokumentů zpřístupněných v této knize můžeme sledovat posun od uzavřenosti vůči světu v padesátých letech 20. století, přes postupné uvolňování v letech šedesátých vrcholící v první polovině roku 1968, reakce na srpnovou okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a nástup normalizace a zásadní omezení kontaktů se Západem v letech 1970 a 1971.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
NK Praha
Srovname.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)